Planerat fjärrvärmeavbrott Östanbäcken

 För att kunna koppla in ytterligare fjärrvärmekunder kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 08-12 torsdagen den 8 augusti.

Berörda gator är: Franzengatan 18, Ludvig Nordstöms gata 10-12 och Östanbäcksgatan 14-23.

Ungefär 12 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Willy Gahlin, 0611-55 75 00.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.