Planerat fjärrvärmeavbrott Norra Kyrkogatan måndag 15 oktober

Med anledning av underhållsarbete kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 08-14 måndag 15 oktober.

Berörda gator är Norra Kyrkogatan 14-23 och Brunnshusgatan 12-14.

Ungefär 30 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Willy Gahlin, 0611-55 75 00.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.