Planerat fjärrvärmeavbrott Norra Bondsjöhöjden

För att kunna koppla in ytterligare fjärrvärmekunder kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 08-13 torsdag 8 november.

Berörda gator är: Båtsmansvägen 1-10, Torpvägen, Höglandsvägen 42-53, Gamla Ådalsvägen 143-156, Ankarvägen, Fyrvägen 1-13 och Skogsgränd.

Ungefär 44 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Willy Gahlin, 0611-55 75 00.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.