Planerat fjärrvärmeavbrott Murberget 2018-10-16

Med anledning av underhållsarbete kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 08-18 tisdag 16 oktober.

Berörda gator är Gymnastikgatan, Hästskogatan, Theodor Hellmans Väg 20-80 och Murbergsvägen 5-32.

Ungefär 75 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Willy Gahlin, 0611-55 75 00.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.