Planerat fjärrvärmeavbrott Lövudden, Haga, Kullen, Gådeåberget och Baldershage.

Med anledning av underhållsarbete kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 08-18 onsdagen 10 oktober.

Berörda gator är: Lövuddsvägen, Kronobyvägen, Runstensvägen, Södra Vägen 32-69, Klefbomsvägen, OlofHögbergsgatan, Vitbergsgatan, Hagagatan, Granbergsgatan, Roslingsvägen, Sockenvägen, Stenvägen, Dalstigen, Barrstigen, Lummerstigen, Bergsstigen, Utmarksstigen, Västra Ringvägen 86-152, Jaktstigen, Jägaregatan, Lägergatan, Norra Strömsborgsgatan, Viktoriagatan 49-71, Institutsgatan, Tunnelplan, Gådeåvägen 16-20, Sundsgatan 27, Vårstagatan, Lönegrensgatan, Solenskolan

Ungefär 300 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Willy Gahlin, 0611-55 75 00.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.