Planerat fjärrvärmeavbrott Lövudden

Med anledning av underhållsarbete kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 08.00-16.00 tisdag 18 oktober.

Berörda gator: Klefbomsvägen 8-23 och Södra Vägen 35-47

8 fjärrvärmekunder berörs.

Kontaktperson är Håkan Bergman, 0611-55 75 00.

När fjärrvärmen stängs av påverkas värme och varmvatten. Kallvatten fungerar som vanligt. Tvättmaskiner som tar in kallvatten och värmer det i maskinen påverkas alltså inte av avbrottet.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.