Planerat fjärrvärmeavbrott Kronholmen

Med anledning av underhållsarbete kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 07:30 - 18:00 måndag 7 juni samt klockan 07:30 - 18 torsdag 10 juni

Berörda gator är Varvsgatan och Magasinsgatan

Ungefär 7 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Anders Byström, 0611-55 75 00.

När fjärrvärmen stängs av påverkas värme och varmvatten. Kallvatten fungerar som vanligt. Tvättmaskiner som tar in kallvatten och värmer det i maskinen påverkas alltså inte av avbrottet.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.