Planerat fjärrvärmeavbrott Kronholmen

  1.  
  2. Med anledning av underhållsarbete kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 08-24 onsdag 9 juni.
  3.  

Berörda gator är Varvsgatan och Magasinsgatan

Ungefär 7 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Anders Byström, 0611-55 75 00.

När fjärrvärmen stängs av påverkas värme och varmvatten. Kallvatten fungerar som vanligt. Tvättmaskiner som tar in kallvatten och värmer det i maskinen påverkas alltså inte av avbrottet.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.