Planerat fjärrvärmeavbrott Gådeåstaden tisdag 29/9

 
  1. Med anledning av underhållsarbete kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 08-24 tisdag 29 september.

Berörda gator är Viktoriagatan 1-45, Tulegatan, Artillerigatan, Tullportsgatan 2-4, Storgatan 1-10 och Hospitalsgatan.

Ungefär 36 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Willy Gahlin, 0611-55 75 00.

När fjärrvärmen stängs av påverkas värme och varmvatten. Kallvatten fungerar som vanligt. Tvättmaskiner som tar in kallvatten och värmer det i maskinen påverkas alltså inte av avbrottet.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.