Planerat fjärrvärmeavbrott Bondsjöhöjden onsdag 9 augusti

För att kunna koppla in ytterligare fjärrvärmekunder kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 08-16 onsdag 9 augusti

Berörda gator är Byvägen, Bondsjöhöjdens skola, Hemmansvägen, Skördevägen, Betesvägen, Plogvägen, Hässjevägen, Lievägen

Ungefär 100 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Håkan Bergman, 0611-55 75 00.

När fjärrvärmen stängs av påverkas värme och varmvatten. Kallvatten fungerar som vanligt. Tvättmaskiner som tar in kallvatten och värmer det i maskinen påverkas alltså inte av avbrottet.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.