Planerat fjärrvärmeavbrott Artillerigatan tisdag 30 augusti

Med anledning av underhållsarbete kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 08-23 tisdag 30 augusti

Berörda gator är Artillerigatan, Viktoriagatan 31-45, Tulegatan, Tullportsgatan 2-4, Gådeåvägen 1-3

Ungefär 25 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Håkan Bergman, 0611-55 75 00

När fjärrvärmen stängs av påverkas värme och varmvatten. Kallvatten fungerar som vanligt. Tvättmaskiner som tar in kallvatten och värmer det i maskinen påverkas alltså inte av avbrottet.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.