Planerat elavbrott Västby - 2019-08-15

Med anledning av nybyggnation/nya installationer på elnätet stänger vi elen.

Kunder i Västby berörs den 15/8 mellan klockan 10.00 och 10.10.

Kontaktperson är Peter Hägglund, 0611-55 75 00.