Planerat elavbrott Lockeby Västra - 2023-02-03

Med anledning av nybyggnation/nya installationer på elnätet stänger vi elen.

Kunder i Lockeby Västra berörs den 2023-02-03 mellan klockan 09.00 och 11.00

Kontaktperson är Mikael Alenius, 0611-55 75 00