Planerat elavbrott i område Gånsvikshamn, Notsand Lotsplatsen, Örsjön - 2019-08-29

Med anledning av nybyggnation/nya installationer på elnätet stänger vi elen.

Kunder i område Gånsvikshamn, Notsand Lotsplatsen och Örsjön berörs den 2019-08-29 mellan klockan 09.00 och 13.00.

Eventuella frågor kring avbrottet besvaras av Erik Bylund, Eldriftledare, 0611-55 75 00.