Planerat elavbrott Gånsvikshamn-Notsand-Lotsplatsen - 2020-06-16

På grund av nybyggnation/nya installationer på elnätet blir vi tyvärr tvungna att bryta strömmen till er fastighet.

Kunder i Gånsvikshamn-Notsand-Lotsplatsen berörs den 2020-06-16 mellan klockan 09.00 och 11.00.

Kontaktperson är Tony Svensson, 0611-55 75 00.