Planerat elavbrott Bjässholmsberget - 2020-05-05

Med anledning av nybyggnation/nya installationer på elnätet stänger vi elen.

Kunder i Bjässholmsberget berörs den 2020-05-05 mellan klockan 12:00 och 14:00.

Kontaktperson är Mikael Gavelin, 0611-55 75 00.