Planerat avbrott på vattenledningarna - Frideborgsgatan - 2020-05-07

Vi planerar underhåll av vattenledningarna på Frideborgsgatan. Vattnet stängs av till fastigheter på Frideborgsgatan och Villavägen, i morgon 7 Maj med start 07:30. Arbetet planeras bli klart under dagen. Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten i EN kran i några minuter tills vattnet är helt klart.