Planerad vattenstängning Ludvig Nordströms gata - 25/6-20

Vi planerar en vattenavstängning till fastigheter vid övre delen av Ludvig Nordströms gata den 25/6-20. Arbetet tar cirka två timmar, och exakt starttid kommer via SMS. Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten i EN kran några minuter tills vattnet är helt klart.