Planerad avstängning Lidgatan - 24/11-21

Till: {name}. Vattnet stängs av till en del fastigheter på Lidgatan och Brännavägen idag 24/11 med start 12:00. Arbetet beräknas pågå till cirka 15:30 Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten i EN kran några minuter tills vattnet är helt klart. Mer information på www.hemab.se/driftinfo