Nu inspekterar vi luftledningar

Under tisdag och onsdag vecka 24 inspekterar vi luftledningar i Härnösands kommun.

Med anledning av detta kommer en helikopter flyga för att bland annat kontrollera att ledningarna är fria från träd och att de är säkra för allmänheten.

Helikoptern kan komma att flyga lågt över ledningsgatorna. Bilden nedan visar var ledningarna som inspekteras finns.

Kontaktperson är Anders Karlsson, 0611-55 75 00, anders.karlsson@hemab.se