Missfärgat vatten Rö 2021-07-21

Vi ber er hushålla med vattnet medan vi åtgärdar problemet.

Klockan 15:51
Vi har hittat läckaget och kopplat förbi det så alla ska ha vattnet åter.

Klockan 13:37
Vi har upptäckt ett läckage i Rö. Vi kommer därför behöva stänga av vattnet kortare stunder för att sektionera och hitta läckaget. Vi återkommer med mer information när vi vet mer.
Fortsätt hushålla med vattnet.

Vi beklagar för det besvär det medför.

Klockan 08:50
Efter driftstoppet igår på vattenverket i Rö har vi fått missfärgningar i vattnet.
Vi ber er därför hushålla med vattnet och undvika att spola ledningarna för att få rent vatten.

Rent dricksvatten finns att hämta vid Pärlarö Gård (fd Sågverket).


Kontaktperson är Patrik Höglund, 0611-55 75 00.

När vattnet släpps på igen kan en viss missfärgning uppstå. Om vattnet är missfärgat, spola i EN kran och undvik att köra tvätt- och diskmaskin innan vattnet åter blivit klart.