Inställt!! Planerat fjärrvärmeavbrott Mellanholmen, Ludvig Nordströms gata 1-3 och Simhallen torsdag 21 september

På grund av sjukdom är det planerade fjärrvärmeavbrottet torsdag 21 september inställt. Nytt datum meddelas senare.