Felsökning efter vattenläcka på Hemmansvägen

Vi har blivit uppmärksammade på att vatten trycker upp ur marken på Hemmansvägen. För att närmare lokalisera var felet är kommer vi att behöva stänga vattnet till och från på måndag mellan 09.30 - 11.30. Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten i EN kran några minuter tills vattnet är helt klart.