Elavbrott område Skeppsbron, Lidgatan, Rosenbäcksallén – 2022-01-17

Områden Skeppsbron, Lidgatan, Rosenbäcksallén är utan el.

Klockan 07.00

Vi arbetar med felsökning och åtgärder

187 kunder/hushåll berörs av avbrottet