Elavbrott område (övergripande) – datum

Områden (mer detaljerat) är utan el.

Klockan 03:55
Område Stenhammar, Kattastrand och Hovsgatan utan ström

Vi arbetar med felsökning och åtgärder

596 kunder/hushåll berörs av avbrottet