Elavbrott område (Norrstig) – 2020-01-30

Området kring Norrstig är utan el.

Klockan 00:45
Under kvällen har området i Norrstig haft återkommande korta avbrott och nu har vi hittat ett fel som vi ska åtgärda. Vi kommer att bryta strömmen för att åtgärda felet i ca 20 min.

 


36kunder/hushåll berörs av avbrottet