Elavbrott område Nordansjö

2018-12-02

Området kring Nordansjö) är utan el.

Klockan 21.50

Vi arbetar med felsökning

16 kunder/hushåll berörs av avbrottet