Elavbrott i stora delar av Häggdånger med omnejd – 26/6 -2024

Områden ( Lägdom, Kittjärn, Antjärn, Sjö, Byviken, Skedom, Hästviken, Svenskär, Malviken m.m är utan el.

Klockan 02:00

Vi arbetar med felsökning och åtgärder

631 kunder/hushåll berörs av avbrottet