Elavbrott del av Härnösand  – 20230621

Hagagatan, Sockenvägen, Artellerigatan, Mosstigen mm är utan el.

Klockan 03:29

Alla kunder har strömmen åter

Klockan 02:31

Vi arbetar med felsökning och åtgärder

404 kunder/hushåll berörs av avbrottet