Elavbrott Älandsbro – 190625

Klockan 11:50
Nu har vi kopplat bort den felande elkabeln och alla kunder har elen tillbaka.

Inga kunder/hushåll berörs av avbrottet