Ändrad sophämtningsdag 4 november

På grund av att två av våra bilar måste in på verkstad kommer ett antal gator med ordinarie sophämtningsdag 4 november tömmas en dag tidigare.

Gator med ordinarie sophämtningsdag 4/11 körs in och töms istället den 3/11. Pdf, 237 kB.(Klicka för att se aktuella gator)

Kom ihåg att ställa ut kärlet kvällen innan och låt det stå tills det är tömt.

Alla berörda kunder ska ha fått ett SMS om de ändrade dagarna. Är du berörd men har inte fått ett SMS - kontakta oss med ditt telefonnummer så att vi kan lägga in det i våra system.