Ändrade sophämtningsdagar 27 oktober och 4 november

På grund av att en av våra bilar måste in på verkstad kommer gator med ordinarie sophämtningsdag 27 oktober och 4 november tömmas på annan dag.

Gator med ordinarie sophämtningsdag den 27/11 körs in och töms istället den 26/10 respektive 28/10. Pdf, 103 kB. (Klicka för att se aktuella gator)

Gator med ordinarie sophämtningsdag 4/11 körs in och töms istället den 3/11. Pdf, 104 kB.(Klicka för att se aktuella gator)

Kom ihåg att ställa ut kärlet kvällen innan och låt det stå tills det är tömt.

Alla berörda kunder ska ha fått ett SMS om de ändrade dagarna. Är du berörd men har inte fått ett SMS - kontakta oss med ditt telefonnummer så att vi kan lägga in det i våra system.