Akut läcka nedanför Bildhuggaren på Hovsgatan - 2021-10-18

På grund av en läcka trycker spillvatten upp ur marken.

Klockan 10:30

Vi arbetar för att kunna åtgärda läckan så snart som möjligt. Gångpromenaden vid södra sundet stängs av och är avspärrad under arbetet.