Akut fjärrvärmeavbrott Kackelabacken 19-36

 Med anledning av akut underhållsarbete är fjärrvärmen just nu avstängd.

Fjärrvärmen beräknas vara tillbaka kl 9:30.

Ungefär 15 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Håkan Nilsson, 0611-55 75 00.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.