Vi satsar på bredband till landsbygden

Syftet med projektet är att bidra till utveckling av landsbygden i
Härnösands kommun genom utbyggnad av fiberbredband, så att människor kan bo, leva och verka i hela kommunen utifrån sina behov av digital kommunikation.

Målet

Projektets mål är att få in 800 intresseanmälningar för fiberbredband i
områden på landsbygden i Härnösand, där det utan ekonomiskt bidrag
inte är lönsamt med en utbyggnad.

Härnösands kommuns mål är: ”Alla fast boende i kommunen, företag och offentliga anläggningar ska ha möjlighet till datakommunikation med minst 100 mb/sek vid årsskiftet 2022/2023.”

Attraktiva Härnösand

”Vi skapar innovativ samhällsnytta för ett attraktivt och hållbart Härnösand.” - så lyder HEMABs vision och att satsa på bredband till landsbygden är en självklarhet för att uppnå detta.

HEMAB bidrar till ett attraktivt Härnösand genom att:

  • Skapa goda förutsättningar för inflyttning och företagande i
    Härnösand
  • Vara aktiva i arbetet att skapa en trygg och framtidssäkrad boende-
    och livsmiljö genom hög tillgänglighet och störningsfria leveranser
  • Bidra till att utveckla kunskapsstaden Härnösand

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Andrea Hall är projektledare och finns tillgänglig för frågor kring projektet.

070 - 303 69 49
andrea.hall@hemab.se