Ur Hållbarhetsredovisningen: Lugn och stadig utveckling ska ge HEMAB en hållbar digital framtid

Inom några veckor landar vår hållbarhetsredovisning Hållbara HEMAB i din brevlåda och för att locka till läsning ger vi under närmsta tiden lite smakprov på innehållet.

I Hållbara HEMAB beskriver vi hur vi arbetar med hållbarhet på HEMAB ur alla tre perspektiv: Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Det präglar även vårt sätt att arbeta med teknisk utveckling - läs mer nedan!

Lugn och stadig utveckling ska ge HEMAB en hållbar digital framtid

I HEMABs planer för digital utveckling finns bland annat en ny app som ger kunder större insyn i sin elförbrukning och en spännande framtid där miljoner datapunkter samlas in från hela samhället via smarta sensorer. Men implementeringen av ny teknik ska ske klokt och varsamt.

2022 klev Jens Albonius in i rollen som Chef för Digital utveckling på HEMAB. En fullmatad uppgift - så även denna förmiddag då vi möts för ett samtal om vilka tekniska framsteg som gjorts på HEMAB under året.

- Idag har telefonen ringt konstant sedan klockan sju. Det är så det brukar se ut ungefär, säger Jens med ett skratt.

Han beskriver arbetet som fokuserat och intensivt - men samtidigt tålamodskrävande där digitala innovationer inte får införas under stress.

- Det finns många potentiella utvecklingsområden i vår verksamhet, men vi kan och ska inte göra allt på en gång. Man kan säga att vi på många sätt har krattat manegen under 2022 och tar små steg i taget med fokus på kvalité. Det gäller till exempel den app vi började utveckla under 2022 tillsammans med Bright. Den ser vi fram emot att kunna göra tillgänglig under 2023.

Sensorer kan öppna upp för helt nya möjligheter

Det projekt som Jens tar upp först är dock inget litet steg utan snarare något som kan kallas för ett rejält och ambitiöst kliv. Ett omfattande samarbetsavtal med Härnösands kommun för digital utveckling som snart är i hamn under vilket man tillsammans ska verka för en förbättrad infrastruktur och nya tjänster.

- Det digitala gaturummet med karttjänster och mätdata är ett exempel där bland annat nya sensorer ska mäta snödjup för att effektivisera snöröjningen. Liknande användning av sensorer skulle även kunna berätta för dig hur många som just nu är i skidspåret eller aktuell temperatur vid olika badplatser innan du lämnar hemmet, berättar Jens.

Ju större datamängd - desto större insikt

Han målar upp ett scenario där vi primärt löser enstaka problem eller effektiviserar vissa processer genom sådan datainsamling - och långsiktigt bygger upp ett omfattande system där stora mängder information samlas in och kan ställas i relation till varandra genom bland annat automatiska, smarta uträkningar. Man kan likna det vid en vanlig enkätundersökning där svaret på en huvudfråga nyanseras av ju fler som svarar och ju fler följdfrågor man ställer.

- Samma sak är det med dessa datapunkter. Ett sådant här system som är välintegrerat i samhället kommer ge oss otroliga möjligheter. När vi får ett tillräckligt stort underlag kan vi börja utläsa mönster och samband som gör att vi kan vara proaktiva i betydligt högre utsträckning. För HEMABs del skulle det till exempel kunna möjliggöra att vi kan förutse komplicerade driftstörningar långt innan de händer.

Fler betalningsalternativ genom Billogram

Kundernas behov och önskemål stod även i centrum när vi sommaren 2022 gick över till nya, digitala fakturatjänsten Billogram för att minska antalet pappersfakturor. Där betalar du snabbt och enkelt med ett par klick – till exempel via Swish.

- Dels handlar det om att ge våra kunder det de efterfrågar, men också om att få fler "bra" betalningar, så att säga. Tyvärr var implementeringen inte smärtfri för vår ekonomiavdelning, men vi rör oss åt rätt håll, där också fler och fler kunder upptäcker de nya, enkla betalningsmetoderna - med följden att vår hantering av inbetalningarna effektiviseras och blir mer hållbara på en rad olika vis.

Varför kan vi inte behålla allt som det alltid har varit?

En annan utmaning är att det finns många som känner en stor stress inför ny teknik och förändringar. På frågan om varför vi inte bara kan behålla befintliga system som har fungerat tidigare svarar Jens med en jämförelse.

- I och med att samhället runt omkring oss förändras behöver vi vara flexibla. Var skulle vi ha varit om vi exempelvis inte hade följt med i övergången till bankgiro och bara accepterat kontantbetalningar idag? Genom att acceptera utvecklingen och steg för steg väva in den i verksamheten blir vi inte bara bredare och kan tillfredsställa fler kunders olika behov - det gör också att vi undviker att i panik behöva ta fram nödlösningar när ett utdött system tas bort.

Framtiden ska mötas med ödmjukhet och följsamhet

Som avslutning får Jens tänka fritt kring närmsta framtiden, och han ställer sig ödmjuk inför det som komma skall:

- Jag tänker ungefär... 14 dagar framåt, säger han med ett leende och fortsätter: - Allt vi planerar idag kommer se helt annorlunda ut om 30 år. För mig är det därför viktigt att inte satsa på det fräna och flashiga - utan att alltid utgå från den hållbara nyttan för människan och miljön. Om man i framtiden ser HEMAB som en självklar innovatör och distributör av den här typen av lösningar, ja då kommer jag känna att vi verkligen lyckades.

Kontakt

Fredrik Olsson, chef Kund och marknad, 073-089 30 69, fredrik.olsson@hemab.se

Jens Albonius, chef för Digital utveckling