Risk för iskast vid vindkraftverken

Det vackra vädret lockar till friluftsliv i skog och mark. Härligt! Vi vill bara uppmärksamma att med sjunkande temperatur och hög luftfuktighet följer en viss risk för iskast från vindkraftverk, alltså att is kastas iväg från rotorbladen. Risken är dock liten.

Nedisning av vindkraftverkens rotorblad sker vid temperaturer under 0 grader och framför allt vid högre luftfuktighet och när molnen står lågt. Riskerna att träffas av fallande eller kastad is är generellt små, och det finns inga fall där människor skadats av iskast, men det är aldrig fel att vara uppmärksam. Störst risk är det inom de närmaste tiotalet meterna runt tornet, även om isbitar kan flyga iväg längre. Få isbitar har setts längre än 100 meter från något vindkraftverk.

- Vi välkomnar härnösandsborna ut i naturen och vi har inga restriktioner när det gäller hur nära vindkraftverken man får gå. Däremot har vi skyltar vid våra vindkraftverk som varnar för iskast, och det kan vara bra att upplysa om att det föreligger en viss risk att vistas nära vindkraftverk vintertid, säger Marcus Tärnvik, Affärsansvarig Energi på HEMAB.

Rutiner för tillsyn

För att ha extra koll vintertid har vi tillsyn av vindkraftverken med jämna mellanrum och då särskilt det minsta vindkraftverket "David" som står i Vårdkasbackens topp.

Johan Hägglund är Produktionstekniker på HEMAB och en av tre anställda som har specialutbildning på vindkraftverken, inklusive höghöjdsintyg för att kunna utföra arbeten högt uppe i ett vindkraftverk.

- Vi utför tillsyn av verken och skulle det vara en risk för iskast så har vi möjlighet att spärra av området kring framför allt David, eftersom det är där det rör sig mest människor, berättar Johan.

Våra senaste vindkraftverk på Sputåsberget känner av om det är is på vingarna och ska stänga ner per automatik för att minska risken för iskast.

Så välkommen ut i vår vackra natur, men håll lite avstånd till vindkraftverken vintertid, för säkerhets skull.

Kontakt

Marcus Tärnvik, Affärsansvarig Energi, 0611-55 75 40, marcus.tarnvik@hemab.se