Omständigheterna kring ammoniakläckaget utredda

Efter att ha analyserat händelseförloppet står det nu klart vad som orsakade läckan.

Det var under lördagen den 18 mars som det upptäcktes att cirka 12 kubikmeter ammoniaklösning läckt ut från en cistern till systemets invallning vid Kraftvärmeverket.

- Det är egentligen två separata händelser som ligger till grund för läckaget, säger Anders Karlsson, produktionschef.

Upprinnelsen skedde ett par dagar tidigare vid en driftstörning till inmatningen. I samband med det behövde pannan ”eldas ned”, det vill säga stängas av då detta skulle repareras. I normalfallet stängs då både ammoniaksystemet och vattensystemet av manuellt men i detta fall stängdes inte vattensystemet. Systemets funktion är att reducera NOx-gaser från kraftvärmeverket och påverkar inte värmeproduktionen.

- Det här är ett moment vi gör varje sommar när verket genomgår revision, säger Karlsson. Vi har dock inte för vana att göra det under pågående produktion - det är sällanarbete. Vi förlitade oss på ventiler och systemuppbyggnaden, bland annat en backventil som ska förhindra att vattnet rinner ”bakvägen”. Uppenbarligen höll inte det tätt vilket gjorde att vattnet blev liggande i systemet och frös vilket är orsaken till läckaget.

Konsekvensen av läckaget blev förhållandevis liten då de säkerhetsåtgärder som finns på plats fungerade.

- Den invallning som omsluter cisternen såg till att läckaget inte blev ett utsläpp vilket precis är tanken, säger Anders Karlsson. Det tillsammans med ett rådigt ingripande från både personal på plats och tillkallad räddningstjänst gjorde att både påverkan på miljö och människa uteblev. Vi har av situationen lärt oss att vi behöver förstärka vår rutin för avstängning av pannan mitt i säsong vilket vi omedelbart kommer implementera i verksamheten.

Presskontakt

Fredrik Olsson, chef Kund och marknad, 073-089 30 69, fredrik.olsson@hemab.se