Ökade omkostnader ger höjd elnätsavgift

HEMABs styrelse har fattat beslut om att höja elnätsavgiften med 3,5 % från och med 1 september 2023. Anledningen är bland annat höjda regionnätavgifter.

Liksom många andra verksamheter har även elnätet påverkats av ökade kostnader, främst i form av kraftigt höjda regionnätavgifter från E-on. Även kostnaden för elnätförluster har ökat på grund av det höga elpriset.

- E-on genomförde en kraftig höjning av regionnätavgiften från årsskiftet och trots att de sänker avgiften från 1 juli innebär det en stor kostnadsökning för oss, vilket gör att vi behöver höja våra elnätavgifter, säger Marcus Tärnvik, Affärsansvarig Energi.

Förluster i elnätet

Elnätförluster innebär att all el som levereras till elnätet inte kommer fram till kunderna. Elnätförluster sker i alla nät, vilket även är en anledning till att E-on höjer sina kostnader mot oss i det lokala nätet.

Exempel på vad den höjda avgiften innebär i pengar:

För lägenhetskund med 16 A säkring och en förbrukning på 2000 kWh/år innebär ökningen 60 kronor per år eller 5 kronor per månad.

För en villakund med en förbrukning på 20 000 kWh/år innebär höjningen 278 kronor per år eller 23 kronor i månaden.

Kontakt

Marcus Tärnvik, Affärsansvarig Energi, 0611-55 75 00, macus.tarnvik@hemab.se