Kolla alltid detta innan du ringer oss vid strömavbrott

Plötsligt slocknar lamporna och TVn blir svart. Strömmen har gått och du undrar vad som har hänt. Du tar upp telefonen och ringer till HEMAB – upptaget. Du ringer igen och igen tills du kommer igenom och kan tala om att du är strömlös och frågar vad som händer. Känner du igen dig? Problemet är att du inte är ensam.

När vi får ett strömavbrott blir vi alltid nerringda, både i Kundservice och i Driftcentralen. Många gånger känner vi redan till avbrottet och håller på att felsöka. Vi förstår att många vill hjälpa till och tala om att ett fel inträffat, men varje telefonsamtal blir tyvärr något som stör arbetet med att återställa driften till normalläge. Därför ser vi ett behov av att förklara hur vi arbetar vid oplanerade driftstörningar.

Innan du läser vidare ger vi en kort sammanfattning innan vi förklarar mer utförligt hur vi jobbar:

Ring om….

  • du har kontrollerat och åtgärdat alla punkterna i listan nedan för att säkerställa att felet inte ligger inom din fastighet
  • det verkar vara ett fåtal fastigheter som är påverkade av felet
  • avbrottet har varat mer än 15 minuter

Ring inte om…

  • information om avbrottet redan finns på vår driftinformationssida hemab.se/driftinfo Länk till annan webbplats.. Vi har ingen mer information att delge än det som står här och vi uppdaterar så fort vi kan.
  • det verkar vara ett stort avbrott som många påverkas av. Då vet vi redan om det och behöver fokusera på att åtgärda felet så fort som möjligt.

Högspänningsavbrott – många berörs

När vi får problem med en högspänningsledning är det många kunder som berörs samtidigt. Larmet kommer då direkt till beredskapen som genast börjar felsöka. Sker avbrottet utanför ordinarie arbetstid (helgfria vardagar 07.00-16.00) behöver vår personal först ta sig till kontoret och logga in i driftcentralen – då tar det några minuter extra.

Väl i driftcentralen börjar sektioneringsarbetet för att hitta var felet inträffat. Detta är ett samspel mellan personalen i driftcentralen och vår personal i fält, där bit för bit av elnätet sektioneras för att avgränsa var felet finns. Beroende på typ av fel tar detta olika lång tid. I arbetet med sektioneringen händer det att strömmen kommer tillbaka kort för att sedan försvinna igen. Detta beror på att vi testar en sektion som först slår till för att sedan direkt slå ifrån igen, troligen för att det är inom den sektionen som felet finns. Då återstår arbetet med att bryta ner sektionen för att hitta den exakta platsen för felet. När felet är hittat åtgärdas detta så snart det bara är möjligt.

Lågspänningsavbrott – några få berörs

Om felet finns på en lågspänningsledning innebär det att färre kunder är berörda av felet. I det läget kan vi behöva få en indikation på att ett avbrott har inträffat. Men det finns några saker du alltid ska kolla först, innan du kontaktar oss:

Kolla om det lyser hos grannen. Om det gör det ska du i första hand söka orsaken till strömavbrottet i din egen fastighet. Kontrollera om någon av dina säkringar har gått:

  • Börja med att kolla de tre huvudsäkringarna som sitter strax intill elmätaren och har propphuvar av porslin. Antingen i ett mätarskåp på en stolpe, på fasadväggen eller inomhus i din bostad. Prova att byta ut dessa tre till säkringar som du vet är nya och hela. Dessa säkringar är av storleken för ditt säkringsabonnemang.
  • När du har kontrollerat huvudsäkringarna så kan du övergå och kontrollera säkringarna som sitter i din elcentral. Nya typer av automatsäkringar har en vipparm som normalt sett ska vara riktad uppåt. Om den har fallit ner har säkringen gått. I så fall kan du testa att vippa upp den igen. Äldre typer av skruvsäkringar har en färgad prick i sin mitt. När denna har lossnat betyder det att säkringen har gått. Då behöver du skruva ut ”proppen” och byta till en ny av rätt storlek.

Vad gjorde du strax innan avbrottet? Kanske drog du igång en maskin, kopplade in ett gammalt våffeljärn eller hade ovanligt många elapparater igång samtidig som kan ha orsakat avbrottet. Testa att byta propp/återställa automatsäkringen och förändra något av ovan för att se om det hjälper.

Är du helt, eller bara delvis utan el? Kolla om det är strömlöst överallt eller bara i vissa delar av din bostad. Om du är delvis utan el så kan det vara en säkring som har gått - se ovan.

Har jordfelsbrytaren löst ut? Testa först att slå ifrån alla säkringar och sen återställa jordfelsbrytaren. Slå sedan till en säkring i taget tills du hittat felet.

Lyser din elmätare? Ser du text på elmätarens display tyder det på att du har spänning fram till mätaren.

  • Strax under där du kan utläsa din elförbrukning i elmätarens display skall det lysa L1, L2 och L3. Lyser alla tre faser, L1, L2 och L3 då är det inget fel på elnätet, utan felet finns någonstans i din egen anläggning. Kontakta då en elinstallatör.
  • Lyser bara en eller två av dessa så byt huvudsäkringar. Är det fortfarande någon av L1, L2 och L3 som inte lyser trots att du bytt huvudsäkringar så kontaktar du oss på HEMAB.

Driftinformationssidan uppdateras löpande

Vi förstår behovet av att få information fort och arbetar alltid för att så snabbt som möjligt få ut driftinformation vid en störning. Titta därför i första hand under vår driftinformationssida www.hemab.se/driftino Länk till annan webbplats., om du söker information om avbrottet. Vi har ingen mer information att delge än det som står där. Vi undanhåller alltså inget, utan skriver det vi vet för stunden och uppdaterar så fort vi kan.

Med din hjälp kan vår driftpersonal fokusera på att åtgärda felet snabbare och vår kundservice kan hjälpa till med andra frågor under tiden. Tack för hjälpen!

Kontakt

Kundservice, 0611-55 75 00, info@hemab.se