Kärlek, respekt och allas lika värde – därför byter vi vår logga den här veckan

Vår välkända orangea logotyp kommer under vecka 23 gå i regnbågens färger.

I helgen anordnas Höga Kusten Pride och HEMAB är guldmedlem vilket innebär att vi stöttar arrangemanget ekonomiskt och medverkar till att föra fram budskapet.

– Vi vill på det här sättet ta ställning där vi bidrar till synliggörandet av minoriteters rättigheter i vårt samhälle, säger Fredrik Olsson, chef Kund och marknad. För oss på HEMAB är det en självklarhet att alla människor ska få älska den man vill och bli accepterad för den man är.

Social hållbarhet – en viktig del av vårt uppdrag

Vissa kanske ställer sig undrande till varför ett kommunalt energibolag engagerar sig i den här typen av frågor men social hållbarhet är en av grundstenarna i HEMABs verksamhet, likväl som den ekologiska och ekonomiska hållbarheten.

Vi verkar i en heteronormativ bransch och vill med vårt stöttande av Höga Kusten Pride sätta lampan på de utmaningar med bristande mångfald som vi och våra branschkollegor brottas med, säger Fredrik Olsson. Vi är övertygade om att mångfald berikar och bidrar till olika perspektiv vilket skulle gynna både oss som arbetsplats men även våra kunder då verksamheten på så sätt blir ännu bättre. Alla resor börjar med ett första steg och nu tar vi klivet mot att bli ännu mer inkluderande och välkomnande.

En uppdaterad värdegrund

Sedan en tid tillbaka arbetar personalen på HEMAB med ett värdegrundsarbete där vi ska komma överens om vilka normer och värderingar som ska råda på arbetsplatsen, där vårt ägardirektiv och vision ligger som grund.

Ord som tolerans, inkludering och respekt ser jag som naturliga byggstenar i en modern värdegrund, säger Fredrik Olsson. Vi vill vara en arbetsplats där alla, oavsett kön, sexuell läggning eller etnicitet ska känna sig välkomna och jag hoppas att vi med vårt deltagande i Höga Kusten Pride kan skapa en diskussion och medvetenhet kring dessa frågor på HEMAB.

Kontakt

Fredrik Olsson, Chef Kund och marknad, 073-089 30 69, fredrik.olsson@hemab.seProgram Höga Kusten Pride 9-11 juni