Kampanj - kostnadsfri hämtning av ris och sly

Vi vill uppmuntra fler att lämna sitt ris, sly, trädgrenar och avverkningsrester till oss. Det bidrar till lokal energiåtervinning genom uppvärmning av Härnösand med förnybart bränsle, samtidigt som du slipper köra själv till vår uppsamlingsplan vid kraftvärmeverket. Anmäl hämtning innan 31 juli så hämtar vi kostnadsfritt inom Härnösands kommun!

HEMABs bränsleförsörjning sker främst genom avtal med skogsbolag om leverans av olika trädbränslen samt även spillvärme, men omhändertagande av ris och sly från röjningar av trädgårdar, samfällda ytor och mindre skogspartier är en viktig del också.

- Vi vill göra reklam för vår tjänst att hämta ris och sly hos kunder och genomför därför en kampanj där vi hämtar ris och sly under perioden 14 augusti till och med 29 september, säger Mats Andersson, Tf DriftchefHEMAB. Vi hoppas att fler ska se nyttan med att bidra till det lokala kretsloppet så att energi kan utvinnas istället för att kvistar läggs på hög. När det nu råder eldningsförbud kan det ju tänkas vara praktiskt och extra intressant.

Kostnadsfritt under kampanjperioden

Normalt tar HEMAB betalt för hämtning av ris och sly, men under kampanjperioden blir det kostnadsfritt för alla privatpersoner och företag i Härnösands kommun.

- Vi hoppas på många bokningar via vår webb och att fler känner att detta är en bra service, säger Andersson. Det ska bli spännande att se hur mycket bränsle Härnösandsborna tillsammans kan bidra med inför kommande eldningssäsong. Många bäckar små tänker vi.

Information om kampanjen för hämtning av ris och sly:

OBS! Ris, sly, buskar och grenar vill vi gärna ha, men vi kan inte ta emot stubbar, rötter och trädgårdsavfall eftersom detta inte går att elda med det i Kraftvärmeverket.

Alla bokningar ska ske via vår webb senast den 31 juli. Hämtning sker kostnadsfritt mellan den 14 augusti och 29 september.

Volymen kan vara mindre än den normala minimivolymen 20 kubikmeter.

Hämtning sker normalt inom 1-3 veckor, men under kampanjtiden kan det dröja längre än så.

Under kampanjperioden gäller kostnadsfri hämtning även från Hemsön.

Klicka här för att läsa mer om hur du ska placera ditt ris och sly samt boka hämtning.

Kontakt

Mats Andersson, Tf Driftchef, mats.andersson@hemab.se, 073-058 70 69