HEMAB och Servanet beviljade över 19 miljoner kronor i bredbandsstöd

Full pott när tre av tre ansökningar för fiberutbyggnad i glesbygd godkändes av PTS.

Post- och telestyrelsen (PTS) är myndigheten som ansvarar för elektronisk kommunikation och post i Sverige. Man fördelar bland annat Bredbandstödet - pengar öronmärkta för fiberutbyggnad i landet. Nu kan vi meddela att HEMAB och Servanet har beviljats stöd för inte bara ett - utan tre projekt. Totalt handlar det om 19,7 miljoner kronor.

- Vi var verkligen lyckosamma i årets bidragsansökningar. Som nätägare har vi nu säkrat viktigt kapital för kommande investeringar i glesbygdens fibernät, konstaterar Andrea Hall, controller på HEMAB.

De områden som beviljats stöd är Överskog-Mörtsal, Södra Härnön och Ramsjö-Sela. Projekten kommer beredas och säljas in till kunder under 2024, byggas under 2025/2026 – och därefter avslutas och slutrapporteras till PTS.

Utifrån tidigare lärdomar kommer stamnät och accessnät byggas samtidigt med förhoppningen att minska risken för frustration hos kunderna:

- När grävningarna startar förväntar sig kunderna en anslutning inom en snar framtid. Drar det ut på tiden börjar samtalen och mejlen komma. Genom att bygga båda näten samtidigt hoppas vi kunna hålla nere tiden från vårt första spadtag tills dess att kunden blir uppkopplad, förklarar Andrea.

Som tidigare kommer Servanet stå för byggnation och drift av nätet.

Projekt

Beviljat stöd

Överskog-Mörtsal

2 819 310 kronor

Södra Härnön

7 886 235 kronor

Ramsjö-Sela

8 986 300 kronor

Kontakt

Andrea Hall, controller Affärsservice, andrea.hall@hemab.se