HEMAB gästföreläsare på Innovation Week 3.0

13-17 januari bjöd Absolicon och MG Sustainable in aktörer för att under fem dagar mötas i Härnösand med FNs globala hållbarhetsmål som tema. HEMAB var för tredje gången inbjudna att delta i detta inspirerande event.

HEMAB representerades denna gång av Anders Lundgren, Energistrateg samt Verksamhets- och affärsutvecklaren Mikael Wiklund. De föreläste om fjärrvärmenätet och gav en överblick av vår organisation, kompetensförsörjning och synergier mellan våra energiområden.

- Innovation week är otroligt lärorikt och inspirerande att delta i, säger Anders Lundgren. Att samla studenter från hela världen som får möjlighet att träffa företag och varandra är verkligen ett lyckat koncept. Deltagarna får möjlighet att både ge och få inspiration och det är nyckeln till sådana här event. Avslutande ord från alla inblandade under prisutdelningsceremonin gav ett stort hopp inför framtiden. Det här är våra framtida kollegor i branschen, konstaterar han.

Besök på kraftvärmeverket

Ett platsbesök gjordes även på vårt Kraftvärmeverk där Mats Andersson, Arbetsledare, presenterade verksamheten.

I övrigt hölls flera föreläsningar och workshops och deltagarna hann även med olika fritidsaktiviteter som bowling och curling.

- Det finns ett enormt driv från nya inom branschen och att de får se hur det fungerar i en relativt liten stad som Härnösand är ovärderligt för oss alla, säger Mikael Wiklund. Kombinationen att lösa tekniska designproblem på dagen och att testa klassiska vintersporter som curling och slalom på kvällstid bidrar till att göra de här dagarna oförglömliga för många skulle jag tro.

Solar Heat Innovation Week är ett femdagars program som organiseras av Absolicon Solar Collectors och MG Sustainable Engineering, med uppdraget att utveckla idéer till koncept för att bemöta FNs mål för hållbar utveckling.

Kontakt

Anders Lundgren, Energistrateg, 072-229 39 55, anders.lundgren@hemab.se