Grovavfallskampanj pågår!

Våren är här och nu kommer den efterlängtade grovavfallskampanjen! 8-16 maj hämtar vi kostnadsfritt sorterat grovavfall på ett antal platser i kommunen.

Sorterat avfall, men inga vitvaror eller ris

Under kampanjen är det fritt fram att lämna sorterat grovavfall på de angivna platserna och dagarna, men vitvaror som kylar och frys ska som vanligt lämnas på återvinningscentralerna Härnösands kretsloppspark och Älands återvinningsanläggning istället.

Ris och sly lämnas på Kraftvärmeverkets uppsamlingsplats. Inget övrigt trädgårdsavfall får lämnas på risplanen.

Kontakt

Håkan Anshammar, hakan.anshammar@hemab.se, 076-115 36 97