Från 1 januari tar HEMAB över alla återvinningsstationer i Härnösands kommun

Från 1 januari 2024 är det HEMAB som driver alla återvinningsstationer i Härnösand. Tidigare har dessa ägts av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), men i och med den nya förordningen som lägger över ansvaret för förpackningsinsamling till kommunerna, övergår nu ansvaret för och driften av ÅVSerna till oss.

Som kund kommer du troligen inte märka någon större skillnad, annat än att vår logga kommer att ersätta FTIs på återvinningsstationerna och att det är oss du ska vända dig till om en station behöver städas eller tömmas.

- Regeringen har beslutat om en ny förordning för att öka återvinningen, säger Cathrine Edholm, Återvinningsstrateg på HEMAB. Förordningen innebär att kommunerna från 1 januri 2024 tar över ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall, samt att fastighetsnära insamling ska införas för samtliga hushåll senast 1 januari 2027.

Successiv omskyltning

Eftersom det är mitt i vintern med kyla och snö så är det svårt att lösa all omdekalering av stationerna från start. Detta kommer att genomföras successivt under de närmsta månaderna då förutsättningar ges.

- Vi ska vara tydliga med att det är oss man ska kontakta om något behöver åtgärdas vid en station, fortsätter Cathrine. Vi kommer därför byta ut denna information så snart som möjligt. Övrig skyltning kommer att bytas ut under första kvartalet är tanken.

Rapportering om behov av åtgärder vid en återvinningsstation kommer inom kort göras via den gemensamma portalen sopor.nu, men då denna ännu inte är uppe så kan du tills vidare rapportera eventuella behov av åtgärder via vår webbsida. Länk till formuläret finns på www.hemab.se/atervinning.

Kontakt

Kundservice, 0611-55 75 00, info@hemab.se