Främmande växtarter slår ut inhemska växter - men du kan hjälpa!

Din hjälp är värdefull för att bevara den biologiska mångfalden. Om du vill bidra till att stoppa utbredningen av oönskade främmande växter så kommer här information om vad du kan göra.

Blomsterlupiner, jättebalsamin, parkslide och jätteloka är exempel på invasiva arter som sprider sig snabbt och tränger undan inhemska blommor, växter och örter. De kan sprida sig genom komposter eller flyttning av växter och jordlager så det är viktigt att de hanteras på rätt sätt.

13 arter som snart kan komma att ge böter

Naturvårdsverket har lämnat ett förslag till Regeringen att ytterligare 13 arter ska förbjudas på grund av att de är invasiva och hotar den biologiska mångfalden. Om förslaget går igenom kommer den som har till exempel blomsterlupin på sin tomt kunna bötfällas.

Du kan redan nu bidra till att bevara våra inhemska arter genom att plocka lupiner innan de gått i frö och dra upp dem med rötterna för att sedan se till att de placeras i containern för invasiva växter alternativt containern för energiåtervinning på våra återvinningscentraler.

– Lägg växtdelarna, även rötterna, i väl tillförslutna påsar och lägg sedan dessa i brännbart avfall i din soptunna. Handlar det om större mängder är du välkommen till våra återvinningscentraler där växtdelarna läggs i containern för invasiva växter alternativt i Energiåtervinning, säger Cathrine Edholm, Återvinningsstrateg på HEMAB.

Fakta invasiva främmande växter

Med främmande arter menas arter som med människans hjälp har förflyttats till ett område där de inte funnits tidigare. Främmande arter som hotar den biologiska mångfalden kallas för ”invasiva främmande arter”. Stora problem kan uppstå när invasiva främmande arter sprider sig i miljön och orsakar problem för inhemska växter och djur, ekosystem och även för människors hälsa och för samhället.

– Om vi ska lyckas med att hindra spridningen av dessa arter så behöver vi alla hjälpas åt både att hitta och att utrota dem. Det är också jätteviktigt att inte slänga växtrester i naturen, då sprids de bara ännu snabbare. Följ istället de riktlinjer som finns för hantering av avfallet, säger Helene Lager miljöchef på Härnösands kommun.

Här hittar du broschyren ”Råd hur du hindrar spridningen av invasiva främmande arter i och från din trädgård Länk till annan webbplats.”.

Arter som av egen kraft sprider sig till ett nytt område räknas inte som främmande.
På naturvårdsverket.se hittar du mer information om invasiva arter Länk till annan webbplats.

Lupiner som har brett ut sig över ett stort område

Lupiner: vackra blommor i vår omgivning, men till vilket pris?