Din åsikt är viktig för oss!

Nu genomför vi en kundundersökning (NKI, Nöjd Kund Index) med hjälp av ett externt undersökningsföretag, Netigate AB. Undersökningen sker via e-postenkäter till våra kunder.

Vartannat år genomför HEMAB en större kundundersökning för att ta reda på vad kundernas uppfattning om bolaget är och hur verksamheten kan justeras eller vässas för att bättre svara upp mot förväntan. Nu har det blivit dags igen och inom kort kommer du som kund med registrerad e-postadress få ett mail med undersökningen.

Det är väldigt viktigt att vi får in så många svar som möjligt för att skapa ett bra underlag som vi kan använda oss av i vår strävan att bli ännu bättre, säger Fredrik Olsson, chef Kund och marknad. Våra kunders åsikter är viktiga för oss i vårt kvalitetsarbete så jag hoppas att man tar chansen att göra sin röst hörd.

Kort och snabb att besvara

Den föregående undersökningen var kraftigt bantad och tog inte mer än ett par minuter att besvara.

Vi fick en hög svarsfrekvens förra gången vilket var mycket glädjande och jag hoppas på ett minst lika högt deltagande denna gång. Jag vill på förhand rikta ett stort tack till alla som väljer att bidra med sina åsikter, avslutar Fredrik.

Enkäten kommer skickas ut under vecka 17 och man kommer ha ett par veckor på sig att besvara den. Avsändare på e-postmeddelandet med enkäten är survey@netigate.se och i ämnesraden kommer det stå "Kundundersökning från HEMAB - din åsikt är viktig för oss!". Undersökningen är anpassad att kunna besvaras smidigt via både dator och mobiltelefon och du som svarar är helt anonym, så länge du inte uppger annat och vill komma i kontakt med oss via enkäten.

Kontakt

Fredrik Olsson, chef Kund och marknad, 073-089 30 69, fredrik.olsson@hemab.se