Dagsvatten töms på Lövuddens snötipp

Den årliga spolningen av dagvattenledningarna påbörjas denna vecka och beräknas pågå ungefär en och en halv månad.

Dagvatten består av smältvatten och regnvatten som samlas upp via dagvattenbrunnarna i gator och vägar. För att undvika översvämningar och stopp behöver dagvattenledningarna spolas rent från grus och annat material och det arbetet påbörjar vi denna vecka.

Dagvattnet kommer att tömmas ut på samma plats som snötippen på Lövudden. Boende i området kommer därför kunna se våra bilar köra ovanligt mycket i området och vi kommer även köra en kort sträcka på en gångväg för att nå tömningsplatsen (se bild).

Innehållet vi tömmer är detsamma som från snöröjning - grus och vatten. Spolningarna utförs på uppdrag av Härnösands kommun.

Kontakt

Kundservice, info@hemab.se, 0611-55 75 00