Dags att vintra sommarstugan? Tänk på det här!

Hösten närmar sig och snart är det dags att stänga igen fritidshuset för vintern. Det finns några saker som är bra att tänka på för att minska risken för skador och extra utgifter.

Lämna rätt temperatur

Hur många grader det bör vara inomhus varierar mellan försäkringsbolagen. De flesta har mellan 10 och 15 grader som riktmärke. När man sänker temperaturen alltför mycket kan det uppstå fuktproblem, det i sin tur kan orsaka mögel.

Dessutom bör man ha ventiler och ventilationskanaler lite öppna så luften har möjlighet att cirkulera. Även skåp och luckor vid handfat och diskbänk bör stå öppna så att värmen kommer åt vattenledningarna.

Risk vid plötsligt strömavbrott

Förutom rätt temperatur i huset är det även viktigt att stänga av vattnet och tömma ledningarna. Vid ett plötsligt strömavbrott, i kombination med kraftig kyla utomhus, tar det bara några timmar innan huset är så nedkylt att vattenledningarna annars kan frysa sönder. Det kan även vara bra att fylla vattenlås, golvbrunnar, avloppskrökar, diskho, tvättställ och toalettstolar med frostskyddsvätska.

Solcellsanläggningar vid strömavbrott

En nätansluten solcellsanläggning slutar att fungera när elen bryts eftersom växelriktaren stängs av automatiskt så fort elen går. Sedan sätter den igång när elen kommer tillbaka. För att en anläggning ska fungera vid strömavbrott behövs dels batterier och dels behöver växelriktaren ha stöd för så kallad ödrift. Men den backupen lämpar sig bäst för kortare strömavbrott.

Töm skafferiet

Råttor och möss kan orsaka stor skada i ett fritidshus, exempelvis tugga sönder elledningar, och behöver oftast mindre än en centimeters glipa för att kunna ta sig in. Töm därför noggrant kyl, frys, skåp och skafferier.

Kolla utvändigt

Se till att taket är helt och att det inte finns några skador på takpapp eller takpannor. Rensa hängrännor och stuprör från löv och annat skräp som kan orsaka stopp.

Stäng av elen på rätt sätt

Det är viktigt att du slår av din elmätare på rätt sätt när du stänger ner för vintern. Vi är som nätägare skyldiga att samla in mätvärden och om du bryter strömmen via huvudströmbrytaren fungerar inte fjärravläsningen, vilket gör att mätaren felanmäls och vi måste skicka ut en montör för att felsöka. I filmen nedan ser du hur du stänger av på rätt sätt.

Kontakt

Kundservice, 0611-55 75 00, info@hemab.se